Retournen & ruilen

Verse producten uit onze bakkerij

Alle verse producten uit onze bakkerij kunnen niet retour omdat deze snel kunnen bederven.

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant deze gebreken onmiddellijk bij levering te melden aan Anders van Smaak. Als de verse producten uit onze bakkerij door de klant in ontvangst zijn genomen kunnen deze niet meer retour.

 

Overige producten

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen anders dan verse producten uit onze bakkerij dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Anders van Smaak via e-mail worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.